Do azotowania

 

NAZWYASORTYMENTPROCESY OBRÓBKIZASTOSOWANIEOPIS
38HMJPrety okragłe spawanie NIENa części konstrukcyjne o dużej twardości powierzchni > 900 HV i wytrzymałości rdzenia ~1000 MPaStal chromowo-molibdenowa z aluminium do azotowania
1.8509 kucie TAK temp. 850 - 1150  [°C]
41CrAlMo7-10 walcowanie TAK temp. 850 - 1150  [°C]
6431 azotowanie TAK temp. 500 - 520  [°C]
38Ch2MJuA hartowanie TAK temp. 880 - 940  [°C]
A290 odpuszczanie TAK temp. 570 - 650  [°C]
wyżarzanie zmiękczająceTAK temp. 700 - 730 [°C]