POM-Poliacetal

 

POM – Poliacetal - to materiał termoplastyczny o semikrystalicznej budowie chemicznej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, sztywnością i twardością, przy bardzo dobrej skrawalności. Wymienione właściwości przy niskich wskaźnikach ścieralności, tarcia i absorpcji wody pozwalają na znalezienie zastosowania w wielu gałęziach przemysłu (także spożywczego) przy np. produkcji elementów konstrukcji maszyn jak koła zębate, łożyska czy elementy elektroizolacyjne. Zakres przetwórstwa waha się w granicach 210-230°C (powyżej ulega rozpuszczeniu), może pracować w temp. od -50°C do 90°C (okresowo do 140°C).

Gatunki podstawowe:

POM C – Kopolimer acetalu, wykazuje bardzo dobra udarność w niskich temperaturach, wysoką zdolność zachowania kształtu w zakresie podwyższonych temperatur, dużą odporność na pełzanie (przewyższająca poliamidy); po obróbce skrawaniem pozwala uzyskać wysokiej jakości, połyskliwą powierzchnię elementów, spełnia wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, wykazuje słabszą odporność chemiczna w kontakcie z kwasami o pH<4 oraz brak odporności w kontakcie z produktami zawierającymi więcej niż 15% alkoholu, dobrą odporność natomiast na hydrolizę oraz chemiczną w kontakcie z np. estrami, zasadami, paliwami płynnymi.

POM H – homopolimerem acetalu, wykazuje się dobrą odpornością na ścieranie oraz dobrymi właściwościami ślizgowymi, wytrzymałością mechaniczną oraz na obciążenia uderzeniowe, dobrą sztywnością oraz stabilnością wymiarów; spełnia wymagania dotyczące kontaktu z żywnością, charakteryzuje się odpornością chemiczną (np. benzyny, rozcieńczalniki).

Inne gatunki specjalne - POM C AST, POM C ELS, POM C+PE, POM C+PTFE, POM C MD.

Nazwy handlowe:

TECAFORM AH, ERTACETAL, BORACETAL, DERLIN, HOSTAFORM, SUSTARIN, TARNOFORM, CELCON, ACETAL, ULTRAFORM