PVC – Polichlorek Winylu

 

PVC – Polichlorek Winylu – PCW jeden z najpopularniejszych tworzyw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi, łatwością łączenia poprzez klejenie, dobrą spawalnością. Znajduje zastosowanie do produkcji armatury przemysłu chemicznego, urządzeń, zabudowy wnętrz, w systemach techniki laboratoryjnej i inżynierii środowiska, a także w przemyśle reklamowym i fotograficznym.

Pozostałe rodzaje PVC: PVC HI , PVC ELS, PVC C.